Assesment

Štruktúra osobnosti je komplexná veličina, ak chce človek napredovať, je dobre sám seba spoznať. Čo je pre nás vhodné, v čom sú naše silné stránky. Thomas Assesment je v podstate jeden z najlepších spôsobov, ako toto všetko objaviť a zmeniť. Assesment správania (PPA) poskytuje rýchly a hlboký pohľad na preferencie správania napríklad pri zastávaní pracovnej pozície a komunikačný štýl človeka. Assesment osobnosti (HPTI) je založené na modeli „Big 5“, ktorý hodnotí vlastnosti, ktoré predpovedajú úspešnosť práce a riziko vyhorenia. Assesment spôsobilosti (GIA) meria schopnosti jednotlivca v 5 kľúčových oblastiach; racionalizácia, rýchlosť vnímania, rýchlosť a presnosť odhadu, význam slov a priestorová vizualizácia. Assesment emočnej inteligencie (TEIQue) meria 15 emocionálnych vlastností týkajúcich sa pohody, sebakontroly, emocionality a spoločenskosti.

Čo všetko môžete získať ak odhalíte a spoznáte seba a svoju osobnosť?