Coaching

Osobnostný rozvoj

Osobnostný rozvoj je pomenovanie pre objavovanie skrytých oblastí v sebe samom. Tiež spôsob, ktorým dokážeme premeniť svoje silné stránky na príežitosti. Často nás k nemu pritiahne túžba po zmene, alebo snaha vyriešiť nejakú situáciu. Akonáhle si človek uvedomí že, zmena prichádza z vnútra, začína hľadať iné cesty.

Rozvoj v oblasti kariéry

Rozvoj v oblasti kariéry sa zameriava na ciele, nájdenie najvhodnejších spôsobov ich dosiahnutia, identifikovanie vnútorných motivátorov, efektivitu. Často krát ak je človek na hranici vyhorenia zvažujeme rozhodnutia, ktoré ma človek pred sebou. Podobne ako osobnostný rozvoj aj tu začíname empíriou a testami, ale rozprávame sa o tom, aká práca je pre človeka vhodná, aké sú jeho silné a slabé stránky a ako sa dajú využiť. Aj slabé stránky sa totiž dajú využiť - napríklad ukazujú vhodné oblasti na delegovanie zodpovednosti. Takto viete podporiť team. Oblasti, ku ktorým sa na stretnutí dostávame je veľa a je to aj veľmi individuálne.

Rezervujte si konzultáciu už teraz a ja vám to potvrdím mailom alebo telefonicky