Personal Branding v IT Recruitment-e 2.časť

Časť 2: Vplyv Vedomej komunikácie na budovanie Personálneho Brandingu

Prvú časť článku som venovala významu vedomého budovania Personal Brandu, tomu, že vaše meno je vaša značka, ktorá vás všade sprevádza a reprezentuje zároveň. Komunikácia sa považuje za jeden z kľúčových nástrojov v Personál brandingu, pretože práve komunikácia buduje náš obraz, ktorý o sebe vytvárame pre seba, aj pre iných. Personal Brand v dnešnom binárnom svete 0 a 1 je pomenovanie pre to, čo C. G. Jung nazýval Persona. Persona je maska, ktorá robí na ostatných ľudí určitý dojem, buduje obraz, ktorý o sebe vytvárame pred spoločnosťou.

Komunikácia je proces neustáleho interpretovania informácie medzi vysielačom a prijímačom. Bolo by úžasné, keby bolo definíciu komunikácie možné zhrnúť jednou vetou.

Vo Vedomej Komunikácii smeruje pozornosť k aktívnemu počúvaniu.

Čo to znamená, aktívne počúvať? Znamená to byť plne zameraný na druhého človeka a snažiť sa zo spôsobu jeho komunikácie, z jeho postoja, z toho čo hovorí, spracovať čo najväčšie množstvo informácií. Identifikovať tie hodnoty v jeho živote, ktoré sa menia na potreby. Napĺňanie našich potrieb má vplyv na náš proces rozhodovania.

Ak dokážeme tieto potreby správne odhadnúť, vieme človeka zaujať tým, že mu v komunikácii predstavíme spôsob ako vieme jeho potrebu naplniť. Dokážeme mu tým dať nielen správnu informáciu ale hlavne predstavu a z nej plynúci pocit uspokojenej potreby.

Túto schopnosť je možné si natrénovať a aplikovať vo všetkých možných rolách, ako IT Recruiter predstavujúci Kandidátovi projekt, manažér vedúci zamestnancov, alebo líder tímu, ktorý hľadá spôsob ako správne motivovať a viesť (tieto komunikačné zručnosti vieme aplikovať všade, je už iba na vašej šikovnosti kde a ako ich využijete).

“Najdôležitejšou vecou v komunikácii je počuť, čo nebolo povedané nahlas.” Peter Drucker

Nič nebuduje Váš Personal Brand (osobnú značku) viac, ako keď dokážete okrem krásneho profilu na LinkedIn-e dať človeku aj tento vyššie opísaný pocit. V ten moment sa totiž rodí dôvera. Už nie ste iba predstaviteľ značky, firmy, predajca, či nadriadený. Už nie ste iba recruiter predstavujúci projekt. Ste človek, ktorý porozumel hodnotám druhého človeka.

A akceptuje ich.

Priame, no zároveň otvorené otázky sú veľmi dôležité. Nechajte človeka rozprávať a všímajte si nielen o čom rozpráva ale aj ako o tom rozpráva. Vhodný nástroj na rozlúštenie šifrovania vám pomôže nájsť tie najdôležitejšie hodnoty.

V nasledujúcom poslednom pokračovaní bližšie predstavím nástroj, ktorý využívam v komunikácii prakticky neustále a pokladám ho za veľmi nápomocný pre objavenie hodnôt či už kandidáta, klienta alebo priateľov. 

Autor: Linda Lukačková
Editor 2: Juliana Bohunská
Editor 3: Peter Kontriš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr