Personal Branding v IT Recruitment-e 4. časť

Časť 4: Moje skúsenosti z IT Recruitment-u

Hneď na úvod tohto článku by som chcela zdôrazniť základnú podstatu, ako veľmi je dôležité rozumieť sile vedomej komunikácie z predošlého článku.

IT oblasť neustále napreduje a inovácie prichádzajú čoraz rýchlejšie, to však neznamená, že by sa mal dobrý Recruiter vyznačovať iba znalosťou technológií. Dobrý Recruiter napreduje rýchlejšie ak vie správne komunikovať a na to potrebuje poznať svoje silné a slabé stránky.

Budem vychádzať hlavne zo svojich skúseností, keďže už viem, aké sú moje dominantné farby a ako s ich charakteristikou pracovať. O ktoré črty sa oprieť a v ktorých, práve naopak, hľadať oporu v mojom okolí. Moje farby sú zelená a žltá. Tá moja zelená sa úprimne zaujíma o potreby kandidáta aby vo mne videl oporu. To mu dávam pocítiť príjemným a zábavným spôsobom žltej. Nikdy som sa nedržala iba naučených štruktúr, no pravidlá sa učím aby som vedela ako ich správne porušovať. Komunikatívnosť zelenej a žltej ma láka sa veľa pýtať na to, čo kandidát naozaj chce a potrebuje a následne mu pomáham to objaviť a získať.

Avšak nie je to všetko iba o silných stránkach, ukážem Vám aj moje slabé stránky. Vždy pracujem strategicky (čo je charakteristické pre zelenú), no návalovo. Mám pocit, že za dva dni podám heroický výkon a ďalšie dva dni dokážem premárniť. Tieto svoje slabosti sa snažím eliminovať správnymi návykmi a systematicky na sebe pracujem. Mám však šťastie, že mám okolo seba ľudí, ktorí mi toto moje farebné spektrum dopĺňajú. Každý jeden žltý by mal mať modrého “kamaráta” vo svojej blízkosti a naopak pre zelených je dôležitý červený “dravec” a naopak. Ak potrebujem oporu, práve tá červená ma zameriava na konkrétny ciel, ktorý sledujem. V prípadoch, keď moja zelená dokáže spraviť priveľké ústupky, zakročí červený, aby ma pribrzdil. Život je o neustálom zdokonaľovaní sa, práve preto tieto moje slabé stránky vnímam a pracujem na nich.

AKO ZVLÁDAŤ NEPRÍJEMNÉ REAKCIE

Na svete je už viac ako 7,5 miliárd ľudí, takže je viac ako pravdepodobné, že každý deň narazíte na niekoho, kto Vám dá pocítiť, že ste spravili chybu alebo Vás priamo konfrontuje (hovoríme v medziach slušnosti). Práve v týchto situáciách sa treba oprieť o Vaše silné stránky a postaviť na nich celý priebeh komunikácie. Zákon “akcia – reakcia” platí všade. Cieľom je vedieť ako správne ich použiť.

Uvediem Vám príklad (ako to najlepšie funguje pre mňa a na mne).

Ľudia si neuvedomujú, koľko na úvod spraví jednoduché ospravedlnenie, nehovorím tu o prehnanej reakcii, naozaj stačí jedna úprimná veta. Vždy sa môžem prezentovať tým, že svoju prácu robím kvalitne, avšak nikto nie je neomylný a aj ja sa môžem pomýliť. Beriem to tak, že z každej chyby viem vyťažiť, poučiť sa. A preto ak Vám môžem poradiť, naučte sa pracovať s vašimi silnými stránkami, naučte sa popísať o čo sa v práci opierate.

SPRACOVANIE NÁMIETOK A UMENIE ICH OTOČIŤ

Kandidátom vždy radím – nesúďte, hlavne nie na základe predošlej negatívnej skúsenosti. Poučte sa z nej. Preto sa vždy snažím rozvíjať komunikáciu s človekom, zistiť čo by preferoval a dať mu odporúčanie na projekt, ktorý spĺňa jeho požiadavky´. Je dôležité pochopiť, že rôzne projekty znamenajú rôzne podmienky. Vždy odporúčam kandidátovi aby dal šancu ľudom, ktorí sú súčasťou projektu, aj v prípade, že daný projekt pripomína kandidátovi negatívnu skúsenosť z minulosti.

Ponúknuť kandidátovi na výber, pričom následné námietky mi pomôžu riešiť situáciu a dajú možnosť navrhnúť iné alternatívy.

Krásne na tom je, že pomôžete človeku prekonať minulosť. Ľudia si zbytočne veci komplikujú, obávajú sa priamo pýtať a následne úprimne odpovedať’. Je potrebné na to pamätať.

Pritom je také jednoduché spýtať sa:

“Podľa vašich doterajších skúseností, kde sa Vám optimálne pracovalo?”

Následne rozvíjať rozhovor ďalšími dvoma otázkami. Podľa toho kam a ako konverzácia smeruje a čo Kandidát pokladá za potrebné, viem navrhnúť alternatívne riešenia. Vždy sa snažím Kandidátovi ukázať a upriamiť ho na pozitíva toho projektu a možnosti, ktoré poskytuje. Neuspokojte sa iba s odmietnutím, komunikujte. 

CHYBY, CHYBIČKY ALEBO NEUVEDOMOVANIE SI VÝZNAMU SOFT SKILLS

Zručnosti Recruitera veľakrát firmy nevnímajú do hĺbky a práve tam nastáva základná chyba. Orientácia iba na formát a technológie je najčistejšia chyba s akou sa stretávam.

Jednoduchý príklad ako to funguje vo veľa firmách: Neučia Vás využiť Váš potenciál a hodnoty Vašej osobnosti na to ako pracovať kvalitne a efektívne, pretože možno z istého uhla pohľadu máte k dispozícii všetko potrebné (IT manuál, databázu, recruiterský účet na LinkedIn-e) ale neviete využiť Vašu silu prezentovania a budovania osobnosti.

Pri práci s ľuďmi v odboroch ako sú HR, Sales, recruiment alebo Management záver vždy ostane rovnaký:

Rada na záver – naučte prezentovať seba ako Brand, nie iba daný projekt alebo spoločnosť, ktorá stojí za Vami. Budovanie vzťahov je veľmi dôležité, tak ich nezanedbávajte.

Soft skills sú dôležité oveľa viac ako Hard skills. 

Autor: Linda Lukačková

Editor 1: Juliana Bohunská
Editor 2: Peter Kontriš 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr