HANDBOOK pre Sales/Key Account managerov / PDF verzia

Hanbook pre Sales a Key Account managerov Ti poskytne rady a návody ako využiť farebnú typológiu v biznise, predaji a budovaní obchodných vzťahov, vďaka čomu dokážeš získať viac klientov a rýchlejší rast siete. Okrem toho tam nájdeš aj princípy úspešného obchodného stretnutia a využitie poznatkov komunikačnej psychológie. Schopnosť využívať stratégie a kanály na oslovenie a získanie stretnutia už nestačí na budovanie strategického úspechu pre biznis. Kľúčovým faktorom úspechu sa stáva spôsob komunikácie s obchodným partnerom či klientom.

Využívanie techniky farebnej typológie nám napomáha odhaliť základné hodnoty, ktoré sú dôležité v živote potenciálneho klienta. Viesť konverzáciu a prispôsobiť štruktúru na danú “farbu” klienta (s využívaním kľúčových slov, ktoré sú pre danú farbu charakteristické) výrazne zvyšuje úspešnosť predaja. Komunikácia môže následne nabrať smer, ktorý je zaujímavý a “výhodný ” pre obe strany, čo znamená, že push stratégia sa mení na pull stratégiu, v ktorej chceme vzbudiť záujem klienta o spoluprácu alebo obchod.

Každá farba má svoje špecifiká a je dôležité vedieť ju čo najskôr identifikovať a odhaliť to, ako s ňou čo najlepšie komunikovať a taktiež zvládať námietky. Druhým dôležitým krokom je ovládať základné piliere obchodného stretnutia a vedieť ich aj reálne využiť.

  • Ako sa jednotlivé farby prezentujú a ich popis.
  • Ako s nimi čo najefektívnejšie komunikovať.
  • Ako využiť Personal Brand pri predaji.
  • Ako využiť princípy obchodného stretnutia vo svoj prospech.
  • Základy Transakčnej metódy pre obchodnú komunikáciu.

Handbook posielame vo forme PDF súboru emailom hneď po obdržaní platby na vami uvedenú kontaktnú emailovú adresu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest