Školenie

LinkedIn

Farebná typológia

Sales/Key account

IT recruitment

Personal branding

LinkedIn-školenie

Na školení vám budú objasnené funkcie LinkedIn-u. Ako si vytvoriť zaujímavý a plnohodnotný profil. Spôsob akým si efektívne vybudovať sieť. Tiež ako využiť komunikačné kanály na vybudovanie personal branding-u.

Farebná typológia-školenie

Psychologické rozdelenie temperamentov osobností na 4 farby pretavené aj do business prostredia. Táto charakteristika sa používa ako nástroj, ktorým dokážete rozlúštiť správanie ľudí a zistiť ich motivácie, hodnoty a zámery. Tým prispôsobiť komunikáciu, vyjednávanie, predaj či ponuky tak, aby boli pre danú osobu čo najpríťažlivejšie. Farebnú typológiu dokážete využiť ako v pracovnom prostredí tak aj v osobnom živote pretože základným pravidlom úspechu je vedomá komunikácia. Školenie sa zameriava aj na rozvíjanie vašich silných stránok či identifikovanie a zmierňovanie tých slabších.

Sales/Key Account

Toto školenie je určené ľuďom komunikujúcim s klientom, zákazníkom, alebo obchodným partnerom. Ak sa chcete naučiť pracovať s efektívnou komunikáciou a pracovať s osobnosťou klienta tak aby ste mu vedel predstaviť projekt, či produkt natoľko zaujímavo aby oslovil jeho hodnoty a tak budovať dlhodobé a stabilné obchodné vzťahy a sieť partnerstiev. Toto školenie naučí ako využívať jednotlivé kľúčové slová oslovujúc hodnoty jednotlivých farieb a ako vďaka svojim farbám a ich silným a slabším stránkam budovať vedome svoju karieru. 

IT recruit-školenie

Na školení sa naučíte ako na základe job description vyextrahovať podstatné informácie, ktoré budú súčasťou ponuky popisu pozície. Ako identifikovať kľúčové zručnosti a technnológie, ktoré musí kandidát ovládať. Ako správne napísať hromadné oslovenie kandidátov so sústredením na prvý odstavec – úvod, ktorý musí vyzerať ako osobné oslovenie. Tiež ako smerovať celú komunikáciu na úspešné získanie kontaktu a životopisu. Ako využiť recruiterský učet ale aj ako sa zaobísť bez neho. 

Personal branding-školenie

Vaša značka je vnímanie alebo emócia udržiavaná niekým iným ako ste Vy. Personal branding školenie spočíva v nájdení vašej jedinečnosti, budovaní vašej reputácie vo veciach pre ktoré chcete byť známy a hodnotách za ktorými si stojíte. 

objednajte si naše služby

vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť